Åtkomlighetsverktyg

Korkeila, Merenmies, Retulainen, 2017 © Kuvat: Katrin Knaf, Jussi Tiainen

©

Korkeila, Merenmies, Retulainen, 2017 © Kuvat: Katrin Knaf, Jussi Tiainen

Jukka Korkeila (triptyykki): Aamu / Jos se valo, joka minussa on, onkin pimeyttä / Tämä hetki unohtuu, mutta Jumala muistaa kaiken, 2012 © Kuva: Jussi Tiainen

©

Jukka Korkeila (triptyykki): Aamu / Jos se valo, joka minussa on, onkin pimeyttä / Tämä hetki unohtuu, mutta Jumala muistaa kaiken, 2012 © Kuva: Jussi Tiainen

Anna Retulainen: Whistlejacket, 2012 © Kuva: Jussi Tiainen

©

Anna Retulainen: Whistlejacket, 2012 © Kuva: Jussi Tiainen

Elina Merenmies: Näkylaakso, 2010–13 © Kuva: Jussi Tiainen

©

Elina Merenmies: Näkylaakso, 2010–13 © Kuva: Jussi Tiainen

Slitna Jeans Stella Ljusblå Mccartney Kvinnor Nej CexrdoWB
HatsHats Men's HatsHats MenNordstrom HatsHats Men's For For For MenNordstrom MenNordstrom Men's Men's qVzSMpGU

HAM, Tennispalatset • 25.8.2017-12.11.2017 • biljetter 10/8€

Den retrospektiva samutställningen Njutning av de tre starka konstnärerna Jukka Korkeila (f. 1968), Elina Merenmies (f. 1967) och Anna Retulainen (f. 1969) öppnar ett perspektiv på respektive konstnärs utveckling från början av 1900-talet till i dag. Här visas också ett urval äldre måleri som konstnärerna handplockat ur Gösta Serlachius konststiftelses och HAM:s samlingar. De här verken lyfter fram målarkonstens tradition och relation till samtidskonsten. Utställningen består av sammanlagt ett hundratal verk, av vilka de nyaste har skapats enkom för den här utställningen.

”Ingen vet egentligen hur den skapande processen framskrider: ibland slinker den fram i skuggorna, ibland vandrar den i solen och bränner fotsulorna på den heta asfalten.” – Jukka Korkeila

Anna Retulainen, Elina Merenmies och Jukka Korkeila © Maija Toivanen / HAM

Utställningens namn Njutning syftar på såväl konstnärens som betraktarens njutbara och interaktiva närvaro med målningen. Utställningen ger åskådaren möjlighet – i motsats till vår tids digitala bildflöde – att ge sig hän åt en lugn stund i sällskap av mångformigt samtidsmåleri.

”Men hur min larv blir en fjäril, och om den blir, det kan jag inte svara på, det är så direkt förknippat med skapandet att det helt enkelt förblir oförklarat.” – Elina MerenmiesBella Buy Modist Freud ClothesThe Luxury Modest 4Rq5j3AL

För utställningens konstnärer är målandet ett sätt att vara i förbindelse med den omgivande världen, och stora mängder av tyst kunskap som resultat av ett långvarigt arbete finns närvarande i verken. För Jukka Korkeila är det konstnärliga skapandet knutet till behandlingen av sorger och glädjeämnen och livets yttersta frågor. Elina Merenmies målar bilder med traditionella tekniker med verkligheten och de känslotillstånd den ger upphov till som grund och som bildar sin egen starka värld. För Anna Retulainen är målandet en oskiljbar del av livet. I sina målningar försöker hon fånga minnesbilder av platser hon besökt och av händelser i det förflutna.

”När jag målar eller tecknar blir mina upplevelser verkliga. Annars är de bara privata minnen.” – Anna Retulainen

På Serlachiusmuseet Gösta i Mänttä visas en utställning med samma namn, till vilken den här utställningens konstnärer har valt ut verk som tilltalar dem i Serlachius konststiftelses samlingar för att visas vid sidan av deras egen konst. Utställnings- och publikationsprojektet har producerats gemensamt av HAM Helsingfors konstmuseum och Serlachiusmuseerna.

Till utställningen hör också en publikation utgiven av Kustannusosakeyhtiö Parvs som belyser utställningens teman samt en kortdokumentär av Marianne Zilliacus som bygger på intervjuer med konstnärerna. Mika Hannula är kurator för utställningen.

Guidningar

  • Öppna guidningar för alla på lördagar
  • ELLER
  • Beställ din egen guidning!

Foto: Jukka Korkeila: Odotan tulevan maailman elämää, 2014
©Foto: HAM Helsingin taidemuseo / Hanna Kukorelli

Märkliga stämningar (25.8–12.11.2017)

På utställningen Njutning fördjupar vi oss i de märkliga stämningarna i Elina Merenmiesmålningar. I verkstaden målar vi med bläck bilder, drömmar eller mardrömmar som springer fram ur fantasin.

Foto: Elina Merenmies: Säteet, 2011 © Foto: HAM Helsingin taidemuseo / Hanna Kukorelli

Bekanta dig med utställningspublikationen

Den finskspråkiga utställningspublikationen belyser Njutning-utställningens teman och konstnärernas produktion ur olika perspektiv. Konstnärerna berättar om sitt liv, om konstnärskapets utmaningar och glädjeämnen och den internationella aspekten av sin karriär. Verket presenterar konstnärernas produktion i ord och bild samt äldre målarkonst som de valt ut från samlingarna hos Serlachius konststiftelse.

Nautinto: Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Anna Retulainen
Förlag: Parvs, ISBN 978-952-7226-02-5

Njutning också i Konstmuseet Gösta

På Serlachiusmuseet Gösta visas en utställning med samma namn, till vilken Njutning-utställningens konstnärer har valt ut verk som tilltalar dem i Serlachius konststiftelses samlingar. Utställningen är öppen på herrgården för Konstmuseet Gösta Bella Buy Modist Freud ClothesThe Luxury Modest 4Rq5j3AL10.6.2017–4.11.2018.

Serlachiusmuseet Gösta